Mức thuế phải đóng khi làm sổ đỏ?

Mức thuế phải đóng khi làm sổ đỏ?
 
Chi tiết câu hỏi
Bố mẹ cháu mua nhà vào năm1995, có giấy tờ viết tay của bên bán, nhưng chưa có sổ đỏ. Nay muốn làm sổ đỏ, có người bảo khi làm sổ đỏ phải đóng 3% thuế cho nhà nước. Trước kia mua đất nhưng chưa đóng thuế,Cho cháu hỏi mức thuế mình phải đóng trích % theo giá đã mua hay theo giá định tại thời điểm khi làm, và có những khoản nào phải nộp để được cấp sổ?
 
   
Luật sư Vũ Trường Giang
Khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cho gia đình bạn là bên mua thì phải chịu các loại thuế sau:

Thuế thu nhập cá nhân: Thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với trường hợp cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà, căn hộ đã được cấp GCN quyền sử dụng đất; GCN quyền sở hữu nhà, căn hộ được tính 25% trên thu nhập chuyển nhượng.

Trường hợp giá vốn (giá mua và các chi phí liên quan) không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh thì áp dụng thuế suất 2% theo giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc ghi giá chuyển nhượng thấp hơn bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định thì lấy theo bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do UBND cấp tỉnh quy định.

Do tại thời điểm trước kia hai bên chuyển nhượng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước do vậy phải truy thu. Mức thuế suất là 2%.


Thuế trước bạ: Căn cứ Nghị định  số 45/2011/NĐ-CP của chính phủ

Căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%).

Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.
 

Nhà, đất mức thu là 0,5%

Ngoài ra phải nộp khoản lệ phí khác cho nhà nước.

tư vấn condotel